Xây dựng bộ ảnh chuyên đề ”Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

0 1.899
Xây dựng bộ ảnh nghệ thuật về 54 dân tộc của Việt Nam. Ảnh minh họa.