Xã Tiền Phong (Bắc Giang): Hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2020

0 1.955
Mặc dù xuất phát là một xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiền Phong đã phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian qua, xã đã có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện, nhất là quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Tiền Phong là xã miền núi, nằm ở phía Tây bắc của huyện Yên Dũng, cách trung tâm huyện khoảng 9km, có diện tích tự nhiên của xã là: 1.040,87 Ha, chủ yếu là đất nông nghiệp
Vị trí địa lý – Phía Đông giáp xã Đống Sơn thành phố Bắc Giang, phía Tây giáp xã Nội Hoàng, phía Nam giáp xã Yên Lư, phía Bắc giáp xã Bắc Giang. Mặc dù trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội còn gặp nhiều khó khăn, song nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, UBND xã Tiền Phong và các cơ quan ban ngành của huyện, cùng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo Chính quyền, đoàn thế và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội, trong đó chú trọng đến công tác xây dựng NÔNG THÔN MỚI. Cùng với đó là tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn xã Tiên Phong đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
Phát huy những gì đã đạt được, năm 2020 được sự quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN, xã Tiên Phong đã đạt tỷ lệ tương đối cao so với chỉ tiêu do Thành phố, HĐND xã giao đầu năm. Năm 2020 Tiền Phong bước đầu xây dựng kế hoạch nông thôn mới nâng cao và kế hoạch thôn đạt chuẩn nông thôn mới.
Tính đến hết Tháng 8 năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước tính đạt 44.62 triệu đồng/người/năm tang 23.32 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 9.86% so với năm 2015
Với những gì đã đạt được, bộ mặt xã Tiền Phong đã được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao: 80% đường xã, 100% đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa giúp nhận dân thuận tiện trong việc di chuyển. Công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
 Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện hiệu quả, góp phần định hướng đúng đắn cho cơ sở xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là trách nghiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và của mọi người sân cùng tham gia đóng góp xây dựng.
Phong trào thi đua” Tiền Phong chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc triển khai chương trình. Nhiều hoạt động thiết thực gắn với xây dựng nông thôn mới đã có những chuyển biến rõ rệt. Xây dựng nông thôn mới ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo được phong trào thi đua rộng khắp trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã
Dẫu biết rằng con đường phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2020 còn nhiều khó khăn, thách thức song với sự chuẩn bị kiện toàn về mọi mặt, sức mạnh tổng hợp của đoàn thể quần chúng, công tác chỉ đạo sát sao của các tổ chức ban ngành, Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể và nhân dân trong xã sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện tốt hơn các tiêu chí đã đạt được. Phấn đấu phát huy những thế mạnh của xã NTM nhằm xây dựng một Tiền Phong ngày càng năng động, đổi mới, hội nhập trên con đường phát triển kinh tế đất nước           

                        Tuấn – Đông