Vincom Retail báo lãi quý 2 tăng 13% lên 388 tỷ đồng, tổng tài sản giảm 2.000 tỷ

0 1.725
CTCP Vincom Retail (VRE) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.510 tỷ đồng, giảm 7% cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 1.370 tỷ đồng, tăng 5%; doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 96 tỷ đồng, bằng 32,4% cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong kỳ đạt 388 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.
VRE có lãi quý 2 tăng trưởng trong đại dịch.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vincom Retail ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.737 tỷ đồng và 1.169 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 12,7% và 39,9% so với nửa đầu năm ngoái.
Tính đến hết ngày 30/6, Vincom Retail đang vận hành 80 TTTM tại 43 tỉnh và thành phố trên toàn quốc. Với tổng diện tích sàn bán lẻ đạt khoảng 1,7 triệu m2, Vincom Retail giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực phát triển, sở hữu và quản lý mặt bằng bán lẻ tại Việt Nam.
Tổng tài sản sụt giảm gần 2.000 tỷ đồng so hồi đầu năm, trong đó hàng tồn kho giảm hơn 40% về còn gần 290 tỷ đồng. Khoản vay nợ ngắn hạn không đổi so hồi đầu năm, trong khi đó Vincom Retail đã trả bớt nợ nên nợ dài hạn còn 3.128 tỷ đồng từ mức 5.706 tỷ đồng.
Anh Nhi