Vietnam Airlines thông báo kế hoạch thuê có tổ bay 2 tàu bay Regional Jets

0 238
Tổng công ty Hàng không Việt Nam -CTCP (Vietnam Airlines) đang có kế hoạch thuê có tổ bay 02 (thuê ướt) tàu bay Regional Jets với thời gian thuê 12 tháng, dự kiến từ tháng 1/2022.
Tổng công ty Hàng không Việt Nam -CTCP (Vietnam Airlines) đang có kế hoạch thuê có tổ bay 02 (thuê ướt) tàu bay Regional Jets với thời gian thuê 12 tháng, dự kiến từ tháng 1/2022.
Trong trường hợp Quý công ty có khả năng và mong muốn tham gia cho Tổng công ty thuê, xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ:
– Bà Huỳnh Thanh Lan – Ban Đầu tư mua sắm, email: lanhuynh@vietnamairlines.com
– Ông Đàm Quang Giới – Ban Đầu tư mua sắm, email: gioidamquang@vietnamairlines.com
– Ông Ngô Hải Sơn – Ban Đầu tư mua sắm, email: sonngo@vietnamairlines.com.
Vietnam Airlines trân trọng thông báo.
Vietnam Airlines