Việt Nam lần đầu lọt nhóm kinh tế có ‘Chỉ số tự do kinh tế trung bình’

0 1.841

 Với 61,7 điểm, Việt Nam lần đầu tiên lọt nhóm nền kinh tế có “Chỉ số tự do kinh tế ở mức trung bình,” trở thành nền kinh tế tự do đứng thứ 90/178 nền kinh tế trong bảng xếp hạng năm 2021.

Chuyên trang crypto: Liquidity Mining Blog

TTXVN