Việt Nam đã có 1.882 ca mắc COVID-19

0 1.444
Tính đến 18 giờ ngày 2/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 1.882 ca mắc COVID-19, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 301 ca.