Từ 5/8, Hải Phòng dừng tiếp nhận công dân từ các địa phương thực hiện Chỉ thị 16

0 217
Từ ngày 5/8, thành phố Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận công dân từ các tỉnh, thành phố, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.