TP.HCM đẩy mạnh giúp người dân ‘đi chợ’ trong thời gian giãn cách

0 361
Thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu ‘ai ở đâu ở yên đó,’ từ ngày 23/8, người dân TP.HCM muốn mua hàng hóa sẽ đăng ký cho các Tổ đi chợ hộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ hoặc Đoàn Thanh niên…

Tình nguyện viên tăng cường đi chợ giúp người dân mua hàng hóa, thực phẩm trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3 Đoàn Thị Cẩm Tú giúp dân đi chợ mua thực phẩm trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tình nguyện viên đi chợ giúp người dân mua hàng hóa, thực phẩm trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó,” tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3 Đoàn Thị Cẩm Tú làm thêm thẻ tình nguyện viên cho hội viên phụ nữ phường đi chợ giúp dân mua hàng hóa, lương thực trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3 Đoàn Thị Cẩm Tú phối hợp với siêu thị Co.op Nhiêu Lộc-Thị Nghè tạo điều kiện để tình nguyện viên phụ nữ phường đi chợ giúp dân. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3 đi chợ giúp dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó.” (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đi chợ giúp người dân mua hàng hóa, lương thực tại siêu thị Co.op Nhiêu Lộc-Thị Nghè. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tình nguyện viên giao hàng hóa mua giúp người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3 đi chợ giúp dân mua hàng hóa, thực phẩm trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tình nguyện viên bàn giao hàng hóa mua giúp người dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)