Tích hợp 5 thủ tục gói an sinh lần 2 lên Cổng dịch vụ công quốc gia

0 352
Để tạo thuận lợi cho người lao động (LĐ) và doanh nghiệp dễ dàng hoàn thiện thủ tục nhận hỗ trợ từ gói an sinh lần 2 theo Nghị quyết 68, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã tích hợp và cung cấp 5 dịch vụ trực tuyến trên liên quan các chính sách hỗ trợ lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các bước thực hiện khai và nộp hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ từ gói an sinh lần 2 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo BHXH Việt Nam, 5/7 dịch vụ công liên quan tới chính sách hỗ trợ người LĐ và người sử dụng LĐ theo Nghị quyết 68 do cơ quan BHXH cung cấp được tích hợp và cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm: Hỗ trợ người LĐ tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương; Hỗ trợ người sử dụng LĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Hỗ trợ người LĐ ngừng việc; Hỗ trợ người LĐ chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất.

Việc cung cấp các thủ tục hưởng hỗ trợ trên lên Cổng dịch vụ công quốc gia là một trong các giải pháp BHXH thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người LĐ và người sử dụng LĐ trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ từ gói an sinh lần 2 dễ dàng, thuận lợi. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều địa phương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế người dân ra khỏi nhà, việc cho phép thực hiện thủ tục trực tuyến sẽ giúp người lao động vẫn tiếp cận được gói hỗ trợ kịp thời.

Để sử dụng các dịch vụ công trên, người LĐ và người sử dụng LĐ cần đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn), sau đó tới mục “Hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” và làm theo hướng dẫn khai và nộp hồ sơ trực tuyến.

Cổng dịch vụ công quốc gia chuyển dữ liệu đã được ký số đến cơ quan BHXH xác nhận. Sau khi nhận được xác nhận (có ký số) của cơ quan BHXH, Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ chuyển trả hồ sơ của người LĐ và người sử dụng LĐ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, hoặc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trường hợp hệ thống Một cửa cấp tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu cho phép tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện việc tiếp nhận và cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết theo tài khoản do Cổng dịch vụ công quốc gia cấp.

Lê Hữu Việt