Thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch khi sinh viên đi học trở lại

0 1.838
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 645/UBND-KGVX ngày 5-3-2021 về phối hợp bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Công văn nêu rõ, từ ngày 2-3-2021, học sinh các cấp từ mầm non, phổ thông của thành phố Hà Nội đã đi học trở lại; từ ngày 8-3-2021, học viên, sinh viên các trường nghề thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội đi học trở lại và dự kiến sắp tới học viên, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, học viện, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đi học trở lại.
Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi học viên, sinh viên đi học trở lại.
Cụ thể, các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và thành phố Hà Nội; chủ động xây dựng kịch bản chi tiết khi học viên, sinh viên đi học trở lại, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh.
Các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tuyên truyền thông điệp “5K”, trong đó lưu ý việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch.
Khi sinh viên, học viên đi học trở lại, các cơ sở giáo dục phải tổ chức khử khuẩn; yêu cầu khai báo y tế, cập nhật thường xuyên danh sách và theo dõi quản lý số lượng sinh viên, học viên quay trở lại từ các vùng dịch để phục vụ giám sát dịch tễ tại cộng đồng. Cán bộ, sinh viên, học viên đến trường phải đeo khẩu trang, được giám sát, kiểm tra thân nhiệt thường xuyên theo quy định.
Cơ sở giáo dục phải có khu vực cách ly, trong trường hợp xuất hiện ca nghi ngờ mắc Covid-19, cần cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế để kịp thời xử lý; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị y tế trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Đồng thời, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội…
THÚY NGA