Thẻ BHYT mã TC được thanh toán chi phí khám chữa bệnh thế nào?

0 140
Bố của bà Trần Thị Hoàng Liên (tỉnh Yên Bái) tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, em của bà bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học nên được hưởng trợ cấp hàng tháng do không có khả năng phục vụ bản thân, sống dựa vào người thân trong gia đình.

BHYT của em bà Liên có mã TC315 nhưng khi đi khám bệnh theo đúng tuyến gia đình bà vẫn phải đồng chi trả tiền khám chữa bệnh BHYT. Bà Liên hỏi, em của bà được hưởng bao nhiêu % mức BHYT? Hiện nay BHYT đang áp dụng quy định, Nghị định nào trên phạm vi cả nước?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo nội dung câu hỏi, trường hợp em của bà Liên được cấp thẻ BHYT theo đối tượng thân nhân của người có công với cách mạng có mã đối tượng ghi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng chữ TC với mã mức hưởng BHYT ký hiệu bằng số 3.

Vì vậy, em của bà được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho 1 lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là HT, TC, CN theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018 ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Chinhphu.vn