Sinh viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội học tập trung vào ngày 15/3

0 1.911
Ảnh minh họa/internet

Theo thông báo của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, từ ngày 15/3, sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo trở lại học tập trung.

Cuối học kỳ I năm học 2020-2021 còn một số môn học chưa thi xong, nhà trường sẽ tổ chức thi tiếp các môn chưa thi. Sinh viên thuộc diện thi tiếp cần chủ động ôn để dự thi theo lịch do Phòng Quản lý đào tạo thông báo (lịch thi chủ yếu vào các ngày 20 và 21/3/2021).

Sinh viên, học viên khi đến học tập trung phải tuân thủ nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19; sinh viên khối ngành sức khoẻ đi thực tập tại Bệnh viện và đi thực tập tốt nghiệp đều phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan, đơn vị mà sinh viên đến thực tập.

Thủ trưởng đơn vị và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của trường cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 913/TB-BGH ngày 22/2/2021; triển khai các nhiệm vụ được phân công trong phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở của Trường theo Kế hoạch số 1003/KH/KDCN-VP ngày 8/2/2020.

Minh Phong