Sinh trái tuyến ở bệnh viện cấp tỉnh có được BHYT thanh toán?

0 266
Bạn đọc Vũ Minh Huyền (Hà Nội) hỏi: Tôi chuẩn bị tới ngày sinh, BHYT của tôi ghi nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu là Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội. Tôi muốn đăng ký sinh tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội có cần phải xin giấy chuyển viện không và có được hưởng đầy đủ quyền lợi như KCB đúng tuyến không?
TRẢ LỜI:
Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội và Bệnh viện phụ sản Hà Nội là 2 bệnh viện tuyến thành phố. Tuy nhiên Bệnh viện phụ sản Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa không nằm trong danh sách đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tuyến tỉnh.
Theo khoản 6 Điều 22 Luật BHYT năm 2014: Người tham gia BHYT khi tự đi KCB không đúng tuyến tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước, sẽ được quỹ BHYT chi trả các chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng như đi KCB đúng tuyến từ ngày 1/1/2021.
Như vậy, từ ngày 1/1/2021, bạn có thẻ BHYT với nơi đăng ký KCB ban đầu ở bệnh viện khác nhưng sinh con (tức điều trị nội trú) ở Bệnh viện phụ sản Hà Nội sẽ được quỹ BHYT chi trả các chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng như đi KCB đúng tuyến. Bạn không cần xin giấy chuyển tuyến.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, BHTN có thể liên hệ Tổng đài của BHXH Việt Nam để được hỗ trợ trực tiếp, gọi số: 1900.90.68.