Phòng chống dịch và hỗ trợ người dân, ngân sách nhà nước chi 47,3 nghìn tỷ đồng

0 76

Theo Bộ Tài chính, đến ngày 15/10/2021, ngân sách nhà nước quyết định chi 47,3 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân.