Ông Lê Hải Trà, sinh năm 1974. Ông có bằng thạc sỹ quản lý công (MPA), với chuyên ngành kép lãnh đạo và phân tích thị trường tài chính từ đại học Harvard Kennedy (Mỹ).

Ông Lê Hải Trà làm tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM - Ảnh 1.

Ông Lê Hải Trà

Trước khi gia nhập ngành chứng khoán, ông Trà từng làm việc tại một công ty kiểm toán nước ngoài, đến năm 1997 chuyển sang công tác tại Vụ Phát triển Thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ông được cho là có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình chuẩn bị khai trương hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM năm 2000.

Tháng 11-2016, ông Trần Văn Dũng được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT HoSE thay cho ông Trần Đắc Sinh nghỉ hưu. Ông Lê Hải Trà khi đó là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc HoSE phụ trách Ban điều hành HoSE.

Tới tháng 7-2017, ông Trần Văn Dũng trở thành Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ông Lê Hải Trà phụ trách HĐQT HoSE và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Quang Trung phụ trách Ban điều hành HoSE.

Hiện tại, ngoài ông Lê Hải Trà vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, HoSE còn có 4 Phó Tổng giám đốc, gồm ông Nguyễn Vũ Quang Trung, bà Ngô Viết Hoàng Giao, ông Trầm Tuấn Vũ và bà Trần Anh Đào.

Bà Ngô Viết Hoàng Giao và ông Nguyễn Vũ Quang Trung; đồng thời còn là Ủy viên HĐQT HoSE. Riêng chức danh Chủ tịch HĐQT HoSE vẫn đang bị khuyết và ông Lê Hải Trà vẫn đang kiêm nhiệm là người phụ trách HĐQT của HoSE.

V. Vinh