Những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19

0 1.511

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 khuyến cáo người dân những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19.