Những quy định về thưởng Tết doanh nghiệp và người lao động cần biết

0 1.550
 Thưởng Tết là vấn đề mà doanh nghiệp và người lao động cực kỳ quan tâm trong khoảng thời gian Tết Nguyên đán đang đến gần. Nhiều người đặt câu hỏi về việc: Doanh nghiệp có bắt buộc thưởng Tết cho người lao động? Tiền thưởng Tết có phải đóng BHXH? Doanh nghiệp có phải khấu trừ thuế TNCN trước khi thưởng cho người lao động?
Doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý những nội dung dưới đây liên quan đến thưởng Tết:
1. Doanh nghiệp có bắt buộc thưởng Tết cho người lao động?
Cũng như quy định của Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động 2019 không quy định yêu cầu doanh nghiệp phải thưởng Tết cho người lao động trong mọi trường hợp.
Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định “thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động”.
Ảnh minh họa.
Như vậy, doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn thưởng hoặc không thưởng Tết cho người lao động. Đặc biệt, năm 2020 vừa qua, do ảnh hưởng của Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh hoặc giải thể thì có rất nhiều khả năng người lao động sẽ không được thưởng Tết hoặc thưởng ít so với những năm trước đây.
Việc xét thưởng Tết được dựa vào Quy chế thưởng do doanh nghiệp quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
2. Doanh nghiệp có thể lựa chọn thưởng Tết bằng hiện vật hoặc bằng tiền
Nếu như trước đây, Bộ luật Lao động 2012 quy định Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động.
Thì Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau: Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động.
Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp có thưởng tết cho người lao động thì doanh nghiệp có thể lựa chọn thưởng bằng tiền, tài sản, hình thức khác do doanh nghiệp quyết định theo tình hình kinh doanh thực tế mà không bắt buộc phải thưởng tết dưới hình thức bằng tiền. Đây là điểm mới của pháp luật về lao động so với những năm trước đây.
3. Tiền thưởng Tết có phải đóng BHXH?
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác và KHÔNG bao gồm: các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca…
Như vậy, tiền thưởng Tết của người lao động làm việc tại doanh nghiệp KHÔNG làm căn cứ để tính đóng BHXH.
4. Doanh nghiệp có phải khấu trừ thuế TNCN trước khi thưởng cho người lao động?
Căn cứ theo quy định tại Điểm e Khoản 2, Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC thì khoản tiền thưởng Tết được xác định là Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân là thời điểm doanh nghiệp chi trả lương thưởng cho người lao động.
Doanh nghiệp chi thưởng tết cho người lao động thực hiện kháu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.
PV