Nhiều trường học tại Hà Nội kích hoạt biện pháp phòng chống dịch Covid-19

0 1.136
Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, các trường học ở Hà Nội đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, sẵn sàng kế hoạch học trực tuyến.