Nguồn gốc ra đời, ý nghĩa ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6

0 294

Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1.6) có lịch sử ra đời rất đặc biệt, không phải ai cũng biết.