Người Hà Nội ra khỏi nhà cần mẫu giấy đi đường và giấy tờ gì?

0 180
UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản hỏa tốc về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h00 ngày 23/8 theo Công điện số 18.
Theo đó, trong thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố, ngoài giấy đi đường đã được ban hành theo mẫu, để không bị xử phạt hoặc yêu cầu quay đầu tại chốt kiểm soát, người đi đường xuất trình thêm 3 loại giấy tờ khác gồm: Căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân; lịch trực, lịch làm việc; văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Mẫu giấy đi đường sử dụng cho người đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội.
TP Hà Nội giao UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận giấy đi đường trên nguyên tắc chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi đến trên địa bàn.
Đối với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động phối hợp UBND xã, phường, thị trấn (nơi đơn vị hoạt động) để được kiểm tra, xác nhận giấy đi đường (hoặc xác nhận theo danh sách kèm theo).
Đối với các khu, cụm công nghiệp, chính quyền địa phương chủ động phối hợp các chủ doanh nghiệp thống nhất phương án tổ chức thực hiện giám sát nơi đi hoặc nơi đến phù hợp với tình hình thực tế.
Đối với các chợ, ban quản lý chợ lập danh sách tiểu thương và những người liên quan duy trì hoạt động của chợ đảm bảo theo phương án giãn cách, giảm quầy hàng theo quy định.
Trên cơ sở danh sách do các ban quản lý chợ cung cấp, UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, xác nhận và gửi lại cho ban quản lý chợ để cấp cho tiểu thương và người có liên quan sử dụng.
Lãnh đạo Hà Nội giao người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố có trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cam kết về việc đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch; không lập kế hoạch hoạt động, phân công công tác; cấp Giấy đi đường không đúng đối tượng và sử dụng Giấy đi đường sai mục đích
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao công an thành phố; UBND quận, huyện, thị xã siết chặt công tác kiểm tra, giám sát tại các chốt kiểm soát; chỉ đạo, hướng dẫn công an, UBND xã, phường, thị trấn; các lực lượng tổ tự quản, tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường công tác kiểm tra Giấy đi đường tại các chất kiểm soát đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng.
Minh Tuệ