Ngày 24/7 công bố kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

0 151
Sau đây là những mốc thời gian thí sinh cần lưu ý sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT:
Ngày 24/7: Công bố kết quả thi.
Chậm nhất ngày 26/7: Sở Giáo dục – Đào tạo xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Chậm nhất ngày 28/7: Sở Giáo dục – Đào tạo công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT.
Chậm nhất ngày 30/7: Các Hội đồng thi in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh tư liệu Mỹ Hà
Ngày 24/7- 3/8: Các đơn vị đăng ký dự tuyển và các Sở Giáo dục – Đào tạo thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
Chậm nhất ngày 18/8: Các Sở Giáo dục – Đào tạo công nhận xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.
Chậm nhất ngày 25/8: Các Sở Giáo dục – Đào tạo gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ Giáo dục – Đào tạo