MẸ CŨNG LÀ CHIẾN SĨ

0 765
Xin được giới thiệu bài thơ ( MẸ CŨNG LÀ CHIẾN SĨ ) của tác giả  Hoàng Thị Phượng, cô sinh năm 1976 tại thôn Cựu Thị, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, 
             MẸ CŨNG LÀ CHIẾN SĨ
Cứ mong mỏi con hết kỳ huấn luyện
Về Học viện gần thu xếp lên thăm
Nhưng dịch về lại thêm chút cách ngăn
Mẹ ơi cấm trại đừng thăm lúc này
Ở nhà mẹ vẫn vững tay
Vẫn lo phòng dịch mỗi ngày con ơi
Các em cũng sắp học rồi
Nhà cửa phun xịt khắp nơi mỗi ngày
Thức ăn thì cũng đủ đầy
Cũng vẫn sớm tối hàng ngày chăm hoa
Thu xếp công việc trong nhà
Làm thêm mỗi tối đồng ra đồng vào
Vẫn tròn nhiệm vụ được giao
Vẫn cùng đồng nghiệp đề cao mỗi ngày
Tuyên truyền rộng khắp đó đây
Covid – 19 có ngày nó thua
Con cứ mạnh mẽ biết chưa
Cứ yên tâm học đừng lo nghĩ gì
Chuyện nhà có mẹ sợ chi
Mẹ là chiến sĩ con thì yên tâm!!!
Tác giả; Hoàng Thị Phượng