Lựa chọn SGK mới và tuyển sinh vào lớp 10: Vì lợi ích người học

0 1.915
Dự kiến năm học 2021 – 2022 Bắc Giang có 38.500 học sinh lớp 2 và 30 nghìn học sinh lớp 6 sử dụng sách giáo khoa (SGK) mới.
Năm học 2021 – 2022, toàn tỉnh Bắc Giang sẽ có hơn 38 nghìn học sinh lớp 2 học SGK mới.
Báo GD&TĐ có cuộc trao đổi với ông Bạch Đăng Khoa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang về kinh nghiệm rút ra từ chọn SGK lớp 1, kế hoạch triển khai lựa chọn SGK lớp 2, 6 cũng như tuyển sinh vào 10.
Bảo đảm các bước, tiêu chí lựa chọn SGK
– Ông có thể cho biết, quy trình, thẩm quyền chọn SGK lớp 2, lớp 6 sử dụng từ năm học 2021 – 2022 có gì khác so với năm trước?
– Năm học trước lựa chọn SGK thực hiện theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 về việc Hướng dẫn lựa chọn SGK. Từ năm học 2021 – 2022, quy định lựa chọn SGK sẽ áp dụng Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020.
Điều khác căn bản, theo Thông tư 25, việc lựa chọn SGK sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do UBND tỉnh Bắc Giang quyết định trên cơ sở đề xuất của cơ sở giáo dục. Hội đồng lựa chọn SGK do UBND tỉnh Bắc Giang thành lập. 
Về tiến độ, UBND tỉnh quyết định lựa chọn SGK ban hành trước 5 tháng khi bắt đầu năm học 2021 – 2022.
Quy trình lựa chọn SGK, cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn SGK. Phòng GD&ĐT tổng hợp báo cáo sở GD&ĐT danh mục SGK được các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự SGK có số cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp.
Hội đồng lựa chọn SGK tổ chức họp, thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất. Sau đó, bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số SGK cho mỗi môn học. SGK được lựa chọn phải đạt trên 1/2  số phiếu đồng ý lựa chọn. 
Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các Hội đồng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt danh mục SGK để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương.
– Từ việc chọn SGK lớp 1, sở GD&ĐT sẽ tham mưu với tỉnh chọn SGK dựa theo những tiêu chí nào? 
– Rút kinh nghiệm từ việc lựa chọn SGK lớp 1 năm học trước, năm nay sở GD&ĐT xây dựng dự thảo Quy định tiêu chí lựa chọn SGK sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm học 2021 – 2022.  
Dự thảo được các cơ sở giáo dục phổ thông góp ý kiến. Sở GD&ĐT đang hoàn thiện Tờ trình UBND tỉnh ra quyết định ban hành.
Ông Bạch Đăng Khoa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang thông tin về lựa chọn SGK mới.
Giới thiệu SGK bằng hình thức trực tuyến
– Sở GD&ĐT có hướng dẫn các trường chọn SGK để vừa bảo đảm chuyên môn và phù hợp với học sinh?
– Sở GD&ĐT sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu tất cả SGK được Bộ GD&ĐT phê duyệt bằng hình thức trực tuyến. Để hội thảo đạt hiệu quả cao, sở GD&ĐT đã liên hệ với các bên cung cấp SGK gửi bản mẫu đến tất cả cơ sở giáo dục phổ thông để cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu trước.
Đồng thời, sở GD&ĐT đang tham mưu thành lập các Hội đồng lựa chọn SGK sử dụng trong năm học 2021 – 2022 theo đúng hướng dẫn trong Thông tư 25 (mỗi môn 1 Hội đồng). 
Các thành viên trong Hội đồng là giáo viên cốt cán cấp tỉnh được lựa chọn đi tập huấn các mô-đun bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn có uy tín.
Bên cạnh đó, sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đề xuất lựa chọn SGK sau khi tham dự các buổi hội thảo. Sau khi các cơ sở đề xuất danh mục chọn SGK, sở GD&ĐT tổng hợp gửi Hội đồng lựa chọn SGK xem xét, quyết định.
Với quy trình như vậy, việc lựa chọn SGK sẽ không ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịnh bệnh Covid-19 cũng như hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên.
– Bắc Giang đã có kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào 10?
– Ngày 1/11/2019, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch số 65/KH-SGDĐT ngày 30/10/2019 của Sở GD&ĐT về tuyển sinh lớp 6 các trường PTDTNT và lớp 10 THPT không chuyên năm học 2020 – 2021 và những năm tiếp theo. Theo đó, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2021 – 2022 dự kiến áp dụng phương thức thi tuyển với 4 môn thi. Ngoài Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, môn thứ 4 được bốc thăm ngẫu nhiên trong nhóm các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân và công bố vào cuối tháng 3/2021.
– Xin trân trọng cảm ơn ông!
Đăng Chung /GD&TĐ