Không đeo khẩu trang nơi công cộng, có bị ‘phạt nguội’?

0 1.754
Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến phòng, chống dịch bệnh. (Lê Vy)
Vậy tôi có thể quay phim, chụp ảnh những người này rồi báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để “phạt nguội” họ hay không?
Luật sư tư vấn
Theo điểm a khoản 1 điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.
Theo điểm đ khoản 1 điều 3, người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính.
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì người có thẩm quyền xử phạt vẫn được phép “phạt nguội” (dựa vào video, hình ảnh… do chính mình hay người khác cung cấp).
Lưu ý, theo điểm c khoản 1 điều 65, nếu hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính (trong trường hợp này là tối đa một năm) hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt thì không được ra quyết định xử phạt.
Căn cứ điểm a khoản 1 điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng nói riêng, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế nói chung sẽ bị phạt tiền từ một triệu đồng đến 3 triệu đồng.
Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM