Không đến trường, học sinh Hà Nội chuyển học trực tuyến

0 1.956
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trong thời gian học sinh nghỉ phòng chống dịch COVID-19 các trường duy trì hoạt động dạy và học bằng hình thức học qua Internet.

Ngày 31/1, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về việc tổ chức dạy học trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, để duy trì nề nếp, đảm bảo chất lượng dạy và học, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tiếp tục duy trì, tổ chức có chất lượng các hoạt động dạy và học tại trong nhà trường bằng hình thức học qua Internet. Hiệu trưởng nhà trường quản lý chặt chẽ thời gian, kế hoạch dạy học của từng giáo viên trong giai đoạn tổ chức dạy học trên Internet theo quy định.

Không đến trường, học sinh Hà Nội chuyển học trực tuyến - 1

Học sinh học trực tuyến.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị, khi dạy học trên Internet, các cơ sở giáo dục cần đảm bảo quản lý thời gian, nội dung giảng dạy chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Các trường chủ động lựa chọn công cụ dạy học qua Internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của trường mình.

Trong đó, Sở đặc biệt lưu ý các trường chú ý đến các điều kiện đảm bảo tổ chức chức dạy học trên Internet có chất lượng. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

Nhà trường phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua Internet; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý việc học của học sinh qua Internet; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.

Khi học sinh đi học trở lại, Sở yêu cầu các trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet. Từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung, kiến thức đã học qua Internet nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ học từ ngày 1/2 để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19.

HÀ CƯỜNG