Huyện Tân Yên (Bắc Giang) chủ động phát huy nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội một cách toàn diện, bền vững

0 583

Trong những năm tới, dự báo tình hình chính trị, xã hội của đất nước tiếp tục được ổn định. Đảng và Nhà nước có nhiều cơ chế, chính sách mới để thực hiện mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Huyện Tân Yên tập trung triển khai thực hiện đề án phát triển đô thị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 05/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Yên về xây dựng và phát triển đô thị huyện Tân Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch phát triển toàn diện quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

 Trụ sở hành chính công UBND huyện Tân Yên

Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Năm 2025, thị trấn Cao Thượng, thị trấn Nhã Nam đạt tiêu chí đô thị loại V; tỷ lệ dân số đô thị toàn huyện đạt 14-15%. Năm 2030, thành lập thêm 02 thị trấn (Ngọc Thiện, Việt Lập); tỷ lệ dân số đô thị toàn huyện đạt 30-32%. Phấn đấu đến năm 2035 huyện sẽ thành lập thêm 02 thị trấn (Ngọc Vân, Phúc Sơn) tỷ lệ dân số đô thị toàn huyện đạt 40-42%. Bên cạnh đó, bộ mặt đô thị được thay đổi rõ rệt nhờ bố trí các công trình cảnh quan, kiến trúc hài hòa đã tạo được điểm nhấn cho đô thị.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân trong  năm 2021, huyện tập trung triển khai hoàn thiện phương án quy hoạch phát triển huyện và tích hợp vào quy hoạch tỉnh Bắc Giang 2021-2030 và tầm nhìn đến 2035. Tiến hành lập quy hoạch chi tiết 1/500 các khu dân cư, khu đô thị bằng nguồn vốn đầu tư và các nguồn vốn khác.

Làm tốt công tác thu hút nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Tân Yên với tổng mức đầu tư 148 tỷ đồng. Cải tạo, nâng cấp 06 Trạm Y tế, xây dựng 05 bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân. Tiếp tục phấn đấu đến hết năm 2021, tất cả cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời triển khai xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp nhà thi đấu thể thao, sân vận động, nhà máy nước, hệ thống thu gom xử lý nước thải. Tổng mức đầu tư hạ tầng văn hóa – thể dục thể thao, xây dựng  chợ, khu TM-DV sân Golf Núi Dành Tân Yên, khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí thể thao với tổng mức  thu hút đầu tư khoảng 2.564 tỷ đồng.

Huyện đặt trụ sở làm việc Trung tâm hành chính công, Trung tâm hội nghị huyện cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của các thị trấn…Tổng mức đầu tư hạ tầng trụ sở, công sở 275 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư công.

Đặc biệt, giai đoạn 2021-2025 huyện phối hợp tốt với Sở Giao thông phát triển cải tạo xây dựng mới các công trình giao thông. Bước sang  giai đoạn 2026-2030, huyện xây dựng mới 03 tuyến đường  định hướng để tạo động lực cho phát triển công nghiệp và đô thị. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp. Giai đoạn 2026-2030, thu hút nhà đầu tư đầu tư hạ tầng vào cụm công nghiệp Minh Đức – Ngọc Lý. Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn  cũng được huyện  quan tâm sâu sắc.  

Được sự quan tâm của trung ương, của tỉnh Bắc Giang và sự cố gắng phát huy nội lực của địa phương, huyện Tân Yên đã xây dựng cảnh quan môi trường của huyện theo tiêu chí xanh- sạch- đẹp. Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Yên phấn đấu đưa huyện nhà phát triển nhanh, bền vững, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và tiến bộ.

 Anh Tuấn