Hà Nội hỗ trợ đặc thù các đối tượng ảnh hưởng, gặp khó khăn do dịch COVID-19

0 155

HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND thành phố về quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

TTXVN/Báo Tin tức