Giá vàng trong nước tăng, ngược chiều thế giới

0 1.217
NGA THANH