Giá vàng trong nước tăng, ngược chiều thế giới

0 1.897
NGA THANH