Đường dây nóng tiếp nhận ủng hộ và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

0 1.944