Doanh nghiệp phải bố trí cán bộ y tế giám sát sức khỏe người lao động

0 1.958
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh gắn với công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; trong đó thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Bộ Y tế về 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).

Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 718/UBND-VP hướng dẫn thực hiện phòng chống Covid-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Kim Thành.

Theo đó, để đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Kim Thành được an toàn gắn với phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh gắn với công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; trong đó thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Bộ Y tế về 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế);

Tổ chức bộ máy cán bộ làm nhiệm vụ giám sát hoạt động của người lao động và lực lượng liên quan tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong phòng, chống dịch.

Bố trí lực lượng cán bộ y tế theo dõi, giám sát sức khỏe người lao động; chủ động là đầu mối phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Kim Thành để giải quyết những trường hợp, tình huống liên quan đến yếu tố dịch bệnh nhanh chóng, kịp thời.

Đồng thời, chủ động kế hoạch xét nghiệm SARS-COV-2 cho người lao động và lực lượng liên quan tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; Có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Kim Thành về trách nhiệm trong việc chủ động các biện pháp phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh hoạ.

Riêng các doanh nghiệp có xuất hiện dịch bệnh thời gian vừa qua trên địa bàn huyện (Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam, Công ty TNHH May MayFair, Công ty TNHH TIANYE OUTDOOR (Việt Nam), Công ty TNHH công nghệ Ducar,Công ty TNHH Giầy Bình Dương): Ngoài yêu cầu thực hiện các nội dung công việc nêu trên, cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương và huyện Kim Thành để rà soát xử lý triệt để các yếu tố nguy cơ dịch bệnh trong doanh nghiệp hay từ người lao động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp lập báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên gửi về: Ban Quản lý các Khu công nghiệp đối (với doanh nghiệp trong Khu công nghiệp), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Kim Thành (đối với doanh nghiệp nằm ngoài Khu công nghiệp) để xem xét, thống nhất.

Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp theo chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Kim Thành hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được hoạt động đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đồng thời, phối hợp với UBND huyện Kim Thành, BCĐ phòng chống Covid-19 huyện Kim Thành quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả.

UBND huyện Kim Thành, BCĐ phòng chống Covid-19 huyện Kim Thành chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan quản lý, đôn đốc hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo an toàn, hiệu quả. Hướng dẫn công nhân, người lao động cư trú tại địa phương ký cam kết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi sinh hoạt tại địa phương, nơi cư trú và khi tham gia các hoạt động: đi lại, mua bán tiêu dùng….Tổ chức thật tốt công tác phòng, chống dịch của công nhân, người lao động tại các khu dân cư, thôn, xóm; các xã, thị trấn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cần phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quản lý, giám sát người lao động chấp hành quy định phòng chống dịch; không tổ chức kiểm tra giấy tờ người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và từ nơi làm việc về nơi ở.

Lê Nguyên