Điều kiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất

0 610
Người lao động đã đóng đủ BHXH và đơn vị giảm 15% người lao động so với tháng 4-2021 là hai điều kiện được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Theo tôi được biết, hiện Chính phủ đang có chính sách tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT-TT) cho người lao động (NLĐ) do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cho tôi hỏi cần đáp ứng điều kiện gì để NLĐ và người sử dụng lao động (đơn vị) được hưởng chính sách trên?

Bạn đọc Trần Anh, TP.HCM

Người dân đến liên hệ làm việc tại cơ quan BHXH TP.HCM lúc dịch bệnh chưa bùng phát tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 23 của Thủ tướng thì đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 sẽ được thực hiện việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ HT-TT khi có đủ hai điều kiện.

Thứ nhất, đã đóng đủ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ đến hết tháng 4-2021.

Thứ hai, đơn vị giảm 15% NLĐ tại tháng đơn vị lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ HT-TT so với số NLĐ của đơn vị hồi tháng 4-2021.

Trong đó, số NLĐ tham gia BHXH giảm gồm có số NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật; NLĐ đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. NLĐ đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; NLĐ đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Như vậy, điều kiện để NLĐ được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ HT-TT là đã đóng đủ BHXH và đơn vị giảm 15% NLĐ tại tháng đơn vị lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ HT-TT so với số NLĐ của đơn vị hồi tháng 4-2021.

VÕ HÀ