ĐHQGHN: Đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021

0 2.012
Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN công bố đề tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021.

Theo đó, đề thi gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 18 câu hỏi dạng điền đáp án, được thực hiện trong vòng 195 phút.
Đề thi gồm 3 phần: Tư duy định lượng: 50 câu hỏi – 75 phút; Tư duy định tính: 50 câu hỏi – 60 phút; Khoa học: 50 câu hỏi – 60 phút.

Dưới đây là một số ảnh chụp màn hình minh họa cho đề thi mẫu và phiếu trả lời:

Đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021
Đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021
Đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021
Phiếu trả lời Đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021
Phiếu trả lời Đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021
Phiếu trả lời Đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021
Nguồn: Vnu.Edu.Vn