Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có thêm 4 chương trình đạt chuẩn ASEAN

0 1.664
Ngày 25-2, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường vừa có thêm 4 chương trình đạt chuẩn của ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA).
Sinh viên tham gia tuyển dụng và tìm hiểu thông tin tại các gian hàng trong Ngày hội sinh viên và doanh nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh).
4 chương trình gồm: Khoa học Vật liệu (Trường Đại học Khoa học tự nhiên), Lịch sử (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn), Hệ thống Thông tin quản lý (Trường Đại học Kinh tế – Luật) và Kỹ thuật Phần mềm (Trường Đại học Công nghệ thông tin) được Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) chính thức công nhận đạt chuẩn AUN-QA.
Bộ tiêu chuẩn AUN-QA được ban hành năm 2004 bởi AUN với mục tiêu thúc đẩy quá trình bảo đảm chất lượng tại các trường đại học trong khu vực và hướng đến việc liên thông tín chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của các trường trong mạng lưới.
Được biết, đây là đợt đánh giá chính thức thứ 19 và là đợt đánh giá theo hình thức trực tuyến đầu tiên tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, nhà trường đã có 53 chương trình đạt chuẩn chất lượng AUN-QA.
Theo kế hoạch, sẽ có 12 chương trình tiếp theo thuộc tất cả 7 trường đại học thành viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tham gia đánh giá AUN-QA trong năm 2021.
THANH TÀU