Công ty CP Giám định – Vinacomin: Nỗ lực đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh

0 187
Xác định mức độ nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, Đảng ủy Công ty đã ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19; ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh đảm bảo sức khỏe người lao động, không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh

Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nâng cao các biện pháp phòng chống dịch, các đơn vị sản xuất tổ chức làm việc theo từng nhóm độc lập, khối gián tiếp bố trí người trực tại phòng, nhân lực còn lại làm việc tại nhà, việc điều hành trao đổi công việc qua internet, tổ chức các cuộc họp trực tuyến qua phần mềm ứng dụng Teams, tổ chức ăn chia phần… Hệ thống chính trị thường xuyên nắm bắt tình hình, tuyên truyền và yêu cầu thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Ngoài ra, công ty đã hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vải thiều cho các hộ nông dân tỉnh Bắc Giang với tổng giá trị 48 triệu đồng.

Công ty CP Giám định - Vinacomin: Nỗ lực đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện các lĩnh vực của công ty đạt một số chỉ tiêu tổng hợp chủ yếu: Sản lượng giám định than đạt: 21,4 triệu tấn, đạt 51,11% KH năm (xuất khẩu: 812.000 tấn, đạt 66,02% KH năm; trong nước: 3.972.000 tấn, đạt 50,66% KH năm); sản lượng giám định Alumin: 584.000 tấn, đạt 44,95% KH năm; sản lượng than giao nhận: 39.059.000 tấn, đạt 68,62% KH năm; kiểm tra độ đảm bảo đo lường cân thương mại: 129 lượt cân đạt 58,64% KH năm.

Doanh thu toàn công ty thực hiện 69 tỷ đồng, đạt 50,42% KH năm. Lợi nhuận dự kiến đạt trên 5,2 tỷ bằng 54,74% KH năm. Tiền lương bình quân của người lao động là 11.397.000đ/người/tháng, bằng 102,79% KH năm.

Về đầu tư XDCB, nửa đầu năm công ty đã thực hiện 2 tỷ đồng, bằng 16,14% kế hoạch năm. Các gói thầu đang trong giai đoạn thực hiện hợp đồng, hiện tại công ty đã thực hiện tạm ứng cho các nhà thầu.

Về công tác kế hoạch tổ chức quản lý, điều hành sản xuất: Trên cơ sở kế hoạch phối hợp kinh doanh TKV giao và kế hoạch điều hành hàng tháng của Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh, công ty đã chủ động cân đối các nguồn lực, lập kế hoạch hàng tháng giao cho các đơn vị sản xuất trực thuộc thực hiện, phối hợp nhịp nhàng trong nội bộ cũng như các đơn vị liên quan, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Bên cạnh đó, công ty cũng tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát; chỉ đạo các đơn vị bám sát các yêu cầu của sản xuất, kịp thời phát hiện vụ việc làm ảnh hưởng đến kết quả giám định khối lượng và có các báo cáo kịp thời với Tập đoàn. Đồng thời phối hợp với các đơn vị giao than tổ chức các cuộc kiểm tra khảo sát cân thương mại, các phương tiện thủy có sự ảnh hưởng sai lệch lớn đến khối lượng than giao cho khách hàng.

Từ những kết quả đã đạt được, công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2021 với mục tiêu tiếp tục ổn định sản xuất. Các đơn vị trực thuộc căn cứ theo phân cấp quản lý, thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy trình, quy phạm; quán triệt để người lao động hiểu, biết và thực hiện đúng, không để xảy ra các vi phạm. Mặt khác, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động; chăm lo đời sống, văn hóa, thể thao cho toàn thể CBCNV trong công ty.

 TH Thành Viên