Công bố thành lập Bảo hiểm Xã hội TP Thủ Đức

0 1.242
Ngày 27/1, tại TP. Hồ Chí Minh, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức công bố Quyết định thành lập BHXH TP Thủ Đức trực thuộc BHXH TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Trần Đình Liệu đã công bố Quyết định số 128/QĐ-BHXH ngày 22/01/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc thành lập BHXH TP Thủ Đức trực thuộc BHXH TP. Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Công bố thành lập Bảo hiểm Xã hội TP Thủ Đức
Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu trao Quyết định thành lập BHXH TP Thủ Đức

Theo đó, BHXH TP Thủ Đức có chức năng giúp Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; quản lý thu, chi BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thủ Đức theo quy định. Với chức năng này, BHXH TP Thủ Đức sẽ triển khai các mảng công tác như: Xây dựng trình Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh kế hoạch phát triển BHXH TP Thủ Đức dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia; khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết các chế độ BHXH, BHYT…

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu tin tưởng rằng, thời gian tới, BHXH TP Thủ Đức sẽ nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh nói chung và TP Thủ Đức nói riêng; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức, thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Để BHXH TP Thủ Đức nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo hoàn tất công tác sắp xếp, bàn giao theo quy định để BHXH TP Thủ Đức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời đảm bảo giải quyết chi trả chế độ chu đáo, an toàn, kịp thời tới người hưởng, tránh làm gián đoạn ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Đặc biệt, BHXH TP Thủ Đức cần tăng cường tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, góp phần cùng BHXH TP. Hồ Chí Minh và toàn ngành thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển đối tượng.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập TP Thủ Đức từ ngày 1/1/2021, trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. TP Thủ Đức thuộc TP.Hồ Chí Minh có diện tích tự nhiên rộng trên 211 km2 và quy mô dân số hơn một triệu người.

Hoa Quỳnh