Có phải đổi sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ mẫu mới?

0 330
Tôi được Nhà nước cấp sổ đỏ, sổ hồng theo mẫu cũ, giờ có bắt buộc đổi sang sổ hồng mẫu mới hay không? (Trần Tính)
Luật sư tư vấn
Trước đây, dựa vào màu sắc của Giấy chứng nhận, người dân thường gọi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Bộ Xây dựng cấp là sổ hồng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp là sổ đỏ.
Hiện, tất cả sử dụng chung một mẫu là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (người dân thường gọi là sổ hồng mẫu mới).
Theo khoản 2 điều 97 Luật Đất đai năm 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Căn cứ quy định nêu trên, người dân không bắt buộc phải đổi sổ đỏ, sổ hồng mẫu cũ sang sổ hồng mẫu mới.
Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 cho phép người dân đã được cấp sổ đỏ, sổ hồng trước ngày 10/12/2019 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang sổ hồng mẫu mới.
Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM