Các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2021

0 1.915

Năm 2021, người lao động có năm dịp nghỉ lễ, Tết. Cũng từ năm nay, dịp Quốc khánh sẽ có thêm một ngày nghỉ.

[Infographic] Toàn bộ các ngày nghỉ lễ, Tết của năm 2021 -0
 
[Infographic] Toàn bộ các ngày nghỉ lễ, Tết của năm 2021 -0
 
[Infographic] Toàn bộ các ngày nghỉ lễ, Tết của năm 2021 -0
 
[Infographic] Toàn bộ các ngày nghỉ lễ, Tết của năm 2021 -0
 
[Infographic] Toàn bộ các ngày nghỉ lễ, Tết của năm 2021 -0
 

 

NGÂN ANH – BẢO AN