Các hoạt động được mở lại tại TP.HCM từ ngày 1-10

0 506
Từ ngày 1-10, các siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi hay tạp hóa… tại TP.HCM được mở cửa lại; dịch vụ cắt tóc, gội đầu được hoạt động với 50% công suất hay các cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ được bán hàng mang đi…