Bốn cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng thế giới QS

0 1.891
Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) – Anh vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2021. Việt Nam có bốn cơ sở giáo dục đại học có mặt trong bảng xếp hạng này, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong bốn cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng QS. Nguồn internet
THỐNG NHẤT