Bộ GDĐT kiểm tra việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục

0 1.920
Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo đăng ký chỉ tiêu sư phạm của các cơ sở giáo dục gửi về Vụ Giáo dục Đại học trước ngày 25/3/2021.
Các cơ sở giáo dục báo cáo, đăng ký chỉ tiêu sư phạm gửi về Vụ Giáo dục Đại học trước ngày 25/3/2021. Ảnh minh họa
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản đề nghị các đại học, học viện, trường đại học; các viện hàn lâm và viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; các trường sĩ quan có đào tạo đại học; các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (gọi chung là các cơ sở giáo dục) báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 đối với các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non theo yêu cầu.
Cụ thể, các cơ sở giáo dục đăng nhập vào Hệ thống báo cáo chỉ tiêu giáo dục đại học tại địa chỉ http://chitieu. moet.gov.vn, thực hiện cập nhật, khai báo đầy đủ số liệu liên quan đến tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2020, các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 đối với trình độ cao đẳng ngành giáo dục Mầm non; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hướng dẫn cụ thể trong hệ thống.
Riêng với việc xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học, vộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục có đào tạo giáo viên rà soát, đăng ký chỉ tiêu phù hợp với năng lực đào tạo của cơ sở giáo dục và nhu cầu sử dụng giáo viên các cấp học khi triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông mới; tránh tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và đảm bảo tỷ lệ sinh viên sư phạm tốt nghiệp ra trường có việc làm.
Bộ này sẽ có thông báo chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, hình thức và trình độ đào tạo cho cơ sở giáo dục có đào tạo giáo viên dựa trên điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và nhu cầu tuyển dụng giáo viên của địa phương.
Bộ GD&ĐT yêu cầu, báo cáo đăng ký chỉ tiêu sư phạm của các cơ sở giáo dục gửi về Vụ Giáo dục Đại học trước ngày 25/3/2021.
Đối với những cơ sở giáo dục không báo cáo đăng ký chỉ tiêu sư phạm năm 2021 theo thời hạn quy định, bộ GD&ĐT sẽ không thông báo chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên năm 2021.
Bạch Hiền