Bình Dương hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người cho người bán vé số, hàng rong

0 1.426
Chiều 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo quy định tại điểm 12, Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Nhiều tổ chức, đơn vị chung tay hỗ trợ cho người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 tại Bình Dương.

Theo đó, mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần (chỉ áp dụng một lần duy nhất); thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2021.

Đối tượng được áp dụng bao gồm: Người bán hàng rong; buôn bán nhỏ lẻ trên lề đường không có điểm cố định; thu gom rác, phế liệu, bốc vác; vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện mô-tô 2 bánh và các phương tiện khác có trọng lượng 500 kg trở xuống; lái xe mô tô 2 bánh chở khách; bán vé số lưu động; người lao động tay chân mang tính tự do trong lĩnh vực xây dựng.

Cùng các đối tượng là người tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, ăn uống, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); làm công việc thuộc một số lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; các đối tượng khác phải tạm dừng công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch.

Phạm vi áp dụng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bị phong tỏa theo quy định của cơ quan nhà nước và các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh đối với người bán vé số lưu động và một số lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều kiện để người lao động tự do được hỗ trợ khi đủ điều kiện: Bị mất việc làm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện; đang cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo quy định của luật cư trú.

Để tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện; tổ chức kiểm tra và giám sát các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện công tác hỗ trợ các đối tượng, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

Quyết định cũng giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện quyết định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng theo quy định để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng; phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ; đồng thời tổ chức triển khai hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng chính sách.

Theo Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương, dự trù kinh phí hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND, toàn tỉnh Bình Dương có 303.000 người được hỗ trợ với tổng kinh phí ước 493,7 tỷ đồng; trong đó có 40.000 lao động tự do cần được hỗ trợ với tổng số tiền 60 tỷ đồng.

TRỊNH BÌNH