6 tháng đầu năm 2021, ACB đạt 6.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

0 1.699
Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.248 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng đạt 6.352 tỷ, tăng 66% so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong quý II của nhà băng này tăng tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.990 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng gấp đôi lên 886 tỷ đồng.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng trưởng cao, có lãi 231 tỷ đồng, tăng 51,5% so với cùng kỳ.

Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 29%, đạt 91,6 tỷ đồng. Chỉ riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư kém khả quan hơn, đạt 44,7 tỷ đồng, giảm 86%.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động quý II của ACB đạt 2.125 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong khi kinh doanh khả quan, chi phí hoạt động của ACB giảm khá đáng kể, giảm 9,9% xuống còn 1.592 tỷ đồng trong quý II. Theo đó, tỷ lệ CIR trong quý II chỉ ở mức 25,5%.

Chi phí dự phòng của ACB tăng khá mạnh, tăng gấp 3 lần cùng kỳ lên 1.386 tỷ đồng trong quý II/2021.

Kết quả, trong quý II/2021, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.248 tỷ đồng, tăng 71,5% so với cùng kỳ năm 2020. Động lực tăng trưởng chính đến từ tín dụng và hoạt động dịch vụ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu nhập hoạt động của ACB đạt hơn 11.900 tỷ, tăng 40% so với 6 tháng đầu năm 2020. Chi phí hoạt động giảm 13,8% xuống 3.557 tỷ đồng. Chi phí dự phòng tăng tới 3,7 lần lên 1.992 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm nay của ACB đạt 6.352 tỷ, tăng 66% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 5.071 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản ACB đạt 471.275 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,7% lên 341.667 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 1,5% lên 358.474 tỷ đồng.

Nợ xấu của ACB tăng 489 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm lên 2.329 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay theo đó tăng nhẹ từ 0,6% lên 0,69%.

Trong cơ cấu nợ xấu, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng mạnh 163% lên 560 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 ở mức 528 tỷ đồng, tăng 28,5% so với đầu năm. Nợ nhóm 5 là 1.241 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Kết phiên ngày 27/7, cổ phiếu ACB đứng tại mức giá 33.150 đồng/cổ phiếu, tăng 1,4% với khối lượng khớp lệnh đạt 5,63 triệu đơn vị.

Vân Linh