25 Nghệ sĩ Trung Quốc bị cấm hoạt động trong thời gian tới: Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Trịnh Sảng đều có tên

0 234

25 nghệ sĩ Trung Quốc bị cấm hoạt động: Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Trịnh Sảng đều có tên

Theo nguồn tin tiết lộ, danh sách gồm 25 người là 21 nam và 4 nữ.
Ngày 26/9, QQ đăng tải danh sách 25 nghệ sĩ bị cấm hoạt động hoàn toàn trong thời gian tới tại Trung Quốc. Được biết, đây là danh sách được lưu hành trong cuộc họp của các quản lý, 25 người bao gồm 21 nam và 4 nữ.
25 nghệ sĩ Trung Quốc bị cấm hoạt động: Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Trịnh Sảng đều có tên Ảnh 1
25 nghệ sĩ Trung Quốc bị cấm hoạt động: Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Trịnh Sảng đều có tên

Theo đó, danh sách bị cấm được chia thành 3 nhóm. Nhóm nghệ sĩ gây phẫn  nộ vì có lập trường chính trị lệch lạc gồm Triệu Vy, Trương Triết Hạn, Triệu Lập Tân.

25 nghệ sĩ Trung Quốc bị cấm hoạt động: Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Trịnh Sảng đều có tên Ảnh 2
Triệu Vy và Trương Triết Hạn nằm trong danh sách nghệ sĩ có lập trường chính trị lệch lạc.

Nhóm nghệ sĩ phạm luật gồm 13 người, gồm Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Phạm Băng Băng, Trần Vũ Phàm, Phòng Tổ Danh, Kha Chấn Đông, Cao Vân Tường, Vương Toàn An, Ca Mẫu, Huỳnh Hải Ba, Vương Học Binh, Trương Mặc, Ninh Tài Thần.

Những nghệ sĩ còn lại thuộc nhóm vi phạm chuẩn mực luân lý đạo đức như Trần Tường, Hoắc Tôn, Đồng Trác, Lý Tiểu Lộ, Trương Đan Phong, La Chí Tường, Ngô Tú Ba, Văn Chương, Địch Thiên Lâm.

Kim Chung (TH)