10 nước có tỷ lệ tiêm vắcxin COVID-19 cao nhất thế giới

0 40

Israel hiện là nước có tỷ lệ tiêm vắcxin COVID-19 cao nhất thế giới với 85 liều trên 100 dân.

Theo TTXVN